SOLD

Milli Mücadele Dönemi Osmanlıca Diploma

Milli Mücadelede Tahsil (Öğrenim) Eyleyen Zabitana (Subaylara) Mahsus Diploma
Yazıdaki Açıklama: "Ben sulhda ve harpte karada ve denizde ve havada ve her nerede olur ise olsun milletime ve memleketime daima doğruluk ve sadakatle hizmet ve Hükümet-i Cumhuriyemizin bütün kanun ve nizamlarına ve amirlerimin her türlü emirlerine bütün kalbimle itaat etmekten ayrılmayacağıma ve milletimin namını, mukaddes ve şerefle sancağımın şanını ve askerliğin namus ve şerefini canımdan aziz bilip bu uğurda seve seve canımı feda etmekten hiç bir zaman çekinmeyeceğime ve her zaman vazifesini, özü ve sözü doğru ve gayretli bir asker olarak çalışmaktan başka bir şey düşünmeyeceğime Cenab-ı Allah'ımın kelamı olan Kuran-ı Azimüşşana el basarak yemin ediyorum. "Vallahi ve Billahi"
21 Eylül 1341 (1925)
Mehmet Fahri Efendi bin Cevad

Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin edilmesi bakımından nadirdir. Alttaki mühür ve imzalar başta Mektebi Harbiye Müdürü Miralay Mehmet Hayri (Atatürk'ün Harp okulundan sınıf arkadaşı) olmak üzere Kaymakamlar (Yarbay), Binbaşılar ve diğer komutanların imzaları ve mühürleri var